Dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru!

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany Vám zpracujeme na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí. Zároveň poskytujeme pravidelné kontroly Vašich provozoven a dodání vhodného bezpečnostního značení.

Dokumentace BOZP

• úvodní audit a povinné prohlídky pracovišť

• zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů

• zpracování předpisů pro poskytování a evidenci OOPP

• zpracování návrhu na zařazení zaměstnanců do kategorií

• pomoc při řešení pracovních úrazů, zavedení knihy úrazů

• spolupráce a účast při kontrolách inspektorátu práce

• zpracování směrnice BOZP pro provozování dopravy

• zpracování směrnice BOZP pro manipulaci a skladování

• zpracování směrnice BOZP pro manipulaci s tlakovými lahvemi

• ergonomie pracoviště

• zpracování dalších předpisů BOZP dle typu organizace

Dokumentace PO

• provedení vstupní požární prohlídky a ročních prohlídek pracovišť

• začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí

• vypracování specifické dokumentace požární ochrany (požární řád apod.)

• zpracování požární knihy

• zpracování požárně poplachové směrnice

• zpracování evakuačního plánu (grafická i textová podoba)

• dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek

• zpracování dalších předpisů dle typu organizace

Školení zaměstnanců

• vstupní i opakovaná školení zaměstnanců

• s osobní účastí školitele

• školení BOZP a PO (zaměstnanců i vedoucích pracovníků)

• školení řidičů „referentů“

• školení první pomoci

• odborná příprava požárních hlídek a preventistů PO

• školení práce ve výškách

Další služby úzce spojené s BOZP a PO pro Vás zajistíme.

Zpracujeme dokomentaci bezpečnosti práce a požární ochrany.

„Svěřte bezpečnost práce a požární ochrany ve Vaší firmě nám a zajistěte tak svoji zákonnou povinnost.“

BOZP a PO

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).

Bezpečnost práce a požární ochrana je samozřejmou povinností každého z nás, ať jsme v roli zaměstnavatele, zaměstnance, či OSVČ.

Bezpečnost a ochrana zdraví je důležitá v každém okamžiku.

bozpvysocina.cz
povysocina.cz

Created by JS Production

© Copyright 2017. All Rights Are Reserved by JS Production